Koho učíme

Učíme studenty všech úrovní, od úplných začátečníků přes začátečníky „věčné“ až po velmi pokročilé, u kterých zajišťujeme výuku s rodilými mluvčími. U začátečníků klademe důraz na položení dobrých základů v jazyce, srozumitelné vysvětlení komplikovanějších gramatických jevů a souvislostí, pochopení látky již v samých počátcích studia. Úplní začátečníci absolvují kurz s úplnými začátečníky, věční začátečníci s věčnými. Nemusíte mít tak obavy, že Vaši kolegové ze skupiny budou o krok před Vámi. Výuka pokročilejších studentů je zaměřena na rozvíjení již získaných znalostí a konverzaci, ti nejpokročilejší se pak mohou zúčastnit výuky s rodilými mluvčími.

Koho učíme Koho učíme Koho učíme