Jak učíme

Učíme efektivně – při výuce používáme prověřené moderní učebnice, připojujeme články na různá témata, překlady vět z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, poslech audio záznamu k danému tématu. Doma pak máte možnost se k probrané látce vrátit nejen čtením a opakováním, ale i poslechem audia, jež je nezbytnou součástí výuky. Dle Vašich přání a potřeb je možno zaměřit výuku určitým směrem, naši lektoři se rádi přizpůsobí Vašim požadavkům.

Každé Vaše přání se budeme snažit vyplnit.

Naše skupinové kurzy jsou tvořeny max. 4–5 účastníky (toto pravidlo se snažíme zachovat i ve firemních kurzech), což zaručuje vysoký přínos výuky každému účastníkovi, nepřicházíte o možnost individuálních dotazů a konzultací s lektorem, tempo výuky určíte Vy sami. Nemůže se stát, že by některý ze studentů příliš zaostával či naopak svými znalostmi nad ostatními vynikal. Před zahájením kurzu si Vás pečlivě otestujeme, a kdyby přesto došlo k výraznějším rozdílům v úrovni znalostí, vždy máte možnost přestupu k jiné skupině.

U všech forem nabízených kurzů si klienti sami určují místo, den a čas výuky.

Jak SE učit – Doporučujeme navštívit náš odkaz pro užitečné informace o tom, jak se připravovat na výuku a jak zefektivnit a urychlit zapamatování probírané látky

Jak učíme