Jak se učit

Při učení se jakémukoli jazyku je třeba vždy kombinovat tyto čtyři aspekty:

Čtení
Čtení
Psaní
Psaní
Poslech
Poslech
Mluvení
Mluvení

Jelikož jsme jednojazyčná země, nemáme příležitost se denně setkávat s mluvenou angličtinou. Proto pokud se pustíte do studia angličtiny či jiného cizího jazyka a budete brát toto rozhodnutí vážně, je třeba se angličtinou denně „obklopovat“. K tomu slouží audio poslech, který je vždy povinnou součástí každé moderní jazykové učebnice, sledování filmů či televizního vysílání v původním znění s titulky, rozhlasové vysílání v cizím jazyce, drilová audio cvičení na zvukových médiích, cizojazyčná videa, poslech písní, čtení cizojazyčné literatury…

Při přirozeném učení se jazyku je postup opačný než při výuce v „umělém prostředí“ v běžné nebo jazykové škole. Jako malé dítě posloucháte povídání osob ve Vašem okolí a takto se danému jazyku přirozeným a nenásilným způsobem učíte. Po určitém čase začnete na základě zkušenosti rozumět významům jednotlivých slov a začnete je vyslovovat. Nejdříve zkomoleně (viz dětské „šišlání“), ale časem se zdokonalíte natolik, že jste schopni vyjádřit své pocity a myšlenky velice srozumitelně svému okolí. Ve věku cca šesti let nastoupíte povinnou školní docházku a teprve pak se naučíte číst a psát. Ve škole.

V případě výuky cizího jazyka začínáte čtením, psaním a teprve po určité době přijde na řadu poslech a konverzace. Je to logický postup a opačně to ani nejde, pakliže nemáte možnost daný jazyk slyšet 24 hodin denně. Není možné naposlouchat něco, co slyšíte jednou za čas. Není možné konverzovat v cizím jazyce, pokud jeho učení nevěnujete určitý objem hodin. Studium cizího jazyka tedy také na rozdíl od jiných typů vzdělávání vyžaduje více času, je nutné více opakovat.

Užitečné rady pro studium:

  • Jak je výše uvedeno, jazyk má 4 aspekty, proto při studování nových slovíček zohledněte všechny tyto stránky – slovíčka si pište, čtěte, nahlas vyslovujte, abyste je slyšeli; stejně tak se věnujte čtení, psaní, poslechu a vyslovování celých vět
  • Studujte slovní zásobu ve skupinách po několika slovech, jež spolu nějak souvisejí (např. druhy oblečení, nábytku…)
  • Intenzivně se věnujte slovíčkům, která se vám těžko pamatují, pokuste se spojit jejich význam s něčím pro vás známým, dát jim nějakou souvislost (např. tázací slovo „when“ – „kdy“ si lze spojit s typickou otázkou „When do you get up ?“ – „Kdy vstáváš?“)
  • Vytvořte si kartičky s těžko zapamatovatelnými slovíčky a několikrát denně se k nim vracejte, můžete si slovíčka také nalepit na místa, na která často chodíte nebo se na ně díváte (monitor počítače, dveře místnosti)
  • Studujte každý den – krátce, ale intenzivně
  • Vyhledejte na internetu text svých oblíbených písní, přeložte si jej a snažte se jednotlivým slovům při poslechu porozumět, uvědomujte si jejich význam
  • „V duchu“ si pro sebe zkoušejte překládat své vlastní myšlenky do jiného jazyka; vyhledávejte příležitosti k praktikování toho, co jste se již naučili – komunikujte s cizinci, čtěte knihy, texty, články, noviny, časopisy v cizím jazyce s tím, že se nebudete snažit porozumět každému slovu, ale jen významu daného textu, můžete si vypsat určitá slovíčka, která vám přijdou zajímavá nebo užitečná; navštěvujte místa, kde se daným jazykem mluví, abyste ho měli možnost slyšet v reálných situacích